Moje dane
Widok modułu Moje daneW module Moje dane znajdują się dane zalogowanego redaktora. W zakładce Logowanie  redaktor może zmienić login (standardowo automatycznie nadawany przez system w momencie dodawania redaktora) i hasło na własne. Przy zmianie hasła możemy obserwować "siłę" naszego nowego hasła na wykresie graficznym - należy zadbać o to by hasło miało status silne (kolor zielony paska).
13.06.2011 / wróć
Telefon
+ 48 791 927 366
 Kontakt ‹ Mapa serwisu ‹